Regional fagkonferanse 2018

Fagseminar, 12.02.2018-13.02.2018, Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU)

I februar 2018 arrangerer RHABU den tredje regionale fagkonferansen for ansatte i habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør-Øst. Konferansen er en viktig møteplass både for faglig påfyll og for å få vist frem fagutvikling i regionen.

 

illustrasjonsfoto

 

De fleste plenumsforelesningene er nå klare og detaljert program vil bli klart i løpet av høsten, når vi har fått inn bidrag til parallellsesjonene.

Plenum 1. Søsken som pårørende – dialog med tre innledere

Sesjonen vil bli innledet med korte faglige presentasjoner fra tre innledere om temaet søsken som pårørende. Cato Brunvand Ellingsen vil lede dialogen mellom innlederne og deltakerne på konferansen.

Siri Grundnes Brodahl, vernepleier, forfatter og foredragsholder, ansatt i HABU Hedmark. Gav i 2016 ut boken «Gi meg et smil» som er basert på hennes egne erfaringer med å være søsken.

Ivar Stokkereit, jurist, Unicef, fagansvarlig – barns rettigheter. Har sittet i Rettighetsutvalget

Torun Vatne, psykolog, PhD, Frambu. Prosjektleder for forskningsprosjektet «Å vokse opp som søsken til et barn med sjelden funksjonshemming».    

Plenum 2. Psykisk helse hos barn og unge med kognitive utfordringer

Marianne Halvorsen, postdoktor, nevropsykolog, PhD, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Barnehabiliteringen Tromsø.

Presentasjon av en multisenterstudie om utprøving og validering av ulike barne- og ungdomspsykiatriske kartleggingsmål i et klinisk utvalg av barn og unge med lav IQ/sammensatte kognitive utfordringer.

Plenum 3. Kulturkompetanse i møte med barn og foreldre med minoritetsbakgrunn

Leoul Mekonen, studieleder, Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Sør og Øst.

Dialog og kulturkompetanse er av stor betydning for å sikre gode anamneseopptak, som er viktig for kvaliteten på utredning og oppfølging.

Praktisk informasjon

Konferansen starter mandag 12. februar klokken 12.30 og avsluttes tirsdag 13. februar klokken 14.45.

Her kan du melde deg på.   

Deltakeravgiften på 600 kroner, inkluderer overnatting og middag. Konferanseavgiften er den samme uansett om man overnatter eller ikke.

For mer informasjon om hotellet og transportmuligheter, gå inn på Sundvolden Hotel sine hjemmesider.

Frister i forbindelse med konferansen:

Innsending av bidrag til parallellsesjon:    1. september 2017                           Innsending av beskrivelse av poster:         15. desember 2017                          Frist for påmelding til konferansen:            9. desember 2017


Send bidragene til post.rhabu@ous-hf.no

Når og hvor

Dato
12.02.2018-13.02.2018 
Klokkeslett
 
Sted
Sundvolden Hotel, Dronningveien 2, 3531 Krokkleiva
 
Arrangør
Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU)