HELSENORGE

Regional habiliteringskonferanse

RHABU arrangerer regional habiliteringskonferanse for ansatte i habiliteringstjenestene for barn og unge i regionen.

Den regionale habiliteringskonferansen er en sentral møteplass for fagpersoner ansatt i habiliteringstjenestene for barn og unge i helseregion Sør-Øst.

RHABU inviterer til to dager med mulighet for faglig påfyll, erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Konferansen vil ha et bredt faglig program, som har til formål å favne tverrfagligheten i habiliteringstjenestene. Programmet vil bestå av plenumssesjoner og parallelle sesjoner.

Følgende tema står på programmet for konferansen:

Plenumssesjoner:

«Hvorfor snakker alle om helsekompetanse for tiden, - hva er det og hvorfor er det viktig?» Introduksjon ved Christopher Le, Høgskolen Innlandet. Panelsamtale ledet av Una Stenberg, Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

«Er vår kommunikasjonsstil kulturell?» Kulturpsykolog Cecilie Kolflaath Larsen

Tema for parallelle sesjoner

 • Søvn og søvnvansker
 • Autisme og ernæringsrelaterte vansker
 • Insidens av diagnostisert autismespekterforstyrrelse og alder for diagnose hos barn i førskolealder i Trøndelag Sør
 • Autisme hos barn med flerspråklig bakgrunn
 • Hvordan sikre god kvalitet på veiledning?
 • Muskulær hypertoni. Hvordan og hvorfor skille mellom spastisitet og dystoni?
 • Psykisk helse hos barn og unge i målgruppen til HABU
 • Behandlingslinjen utfordrende atferd hos barn i målgruppen til HABU.
 • Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelse
 • PIH Multi - Familiesentrert intensiv habilitering for førskolebarn med omfattende funksjonsnedsettelser, skal nå tilbys i alle landets helseregioner.
 • CPPain-programmet: Hvordan kan vi forbedre behandlingen av smerter hos barn med cerebral parese?
 • Levde erfaringer: Smerter hos barn og unge med cerebral parese - presentasjon fra et PhD-prosjekt
 • Smerte hos barn med CP; tetting av kunnskapshull
 • Med utgangspunkt i ADHD: Hvor lett er det å skille ulike nevropsykiatriske lidelser fra hverandre?
 • Ervervet hjerneskade hos barn og unge – fase 4
 • Barn og unges rett til informasjon og medvirkning. Hvordan kan vi legge til rette i praksis?
 • Kontorfaglige tema, blant annet kodepraksis i HABU

Påmelding på lenken over. 
Påmeldingen er bindende.
Påmeldingsfristen er 12. desember 2022.

Deltakeravgiften er kr 800, og vil faktureres arbeidsstedet direkte i etterkant av konferansen.

 

Fant du det du lette etter?