Regional habiliteringskonferanse 2022

RHABU arrangerer regional habiliteringskonferanse for ansatte i habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør-Øst. Aktuelle tema innen habiliteringsfeltet belyses i plenumforedrag og parallelle sesjoner.

RHABU arrangerer den femte regionale habiliteringskonferansen som finner sted 15. og 16. februar 2022 på Scandic Fornebu.

Målgruppe for konferansen er ansatte i habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør-Øst.

Programmet for konferansen er i ferd med å bli klart og som ved tidligere konferanser er det laget et variert program som vi håper er av interesse for alle ansatte i habiliteringstjenesten. Programmet består av både plenumsforelesninger og parallelle sesjoner.

Tema for plenumssesjonene er:

 • Helsekompetanse – hvorfor snakker alle om det og hvorfor er det så viktig?
 • Er vår kommunikasjonsstil kulturell? Hva kan gå galt i vanskelige eller konfliktfylte samtaler med mennesker med annen kulturell bakgrunn enn vår egen? Hva trengs for å kommunisere godt på tvers av kulturell stil?

Tema for parallellsesjonene er blant annet:

 • Psykisk helse hos barn og unge i målgruppen til HABU

 • Bruk av psykofarmaka i HABU

 • Utfordrende atferd

 • Behandlingslinje for re-/habilitering av barn og unge med ervervet hjerneskade

 • Med utgangspunkt i ADHD: Hvor lett er det å skille ulike nevropsykiatriske lidelser fra hverandre?

 • Når skal vi vurdere intratekal baklofen behandling (ITB)?

 • Kultursensitiv kommunikasjon og digitalt kommunikasjonsverktøy

 • Smerter hos barn og unge med CP

 • Sammenhengen mellom migrasjon og økt forekomst av autism

 • Veiledning i HABU

 • Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelse

Endelig program vil bli publisert i løpet av kort tid.

Vi i RHABU ser frem til å igjen samle engasjerte fagpersoner fra habiliteringstjenestene for barn og unge i hele regionen til to dager med faglig påfyll og nettverksbygging.

Påmeldingsfrist: 15. desember 2021.

Fant du det du lette etter?