HELSENORGE

Autisme spekter forstyrrelser

Autismespekterforstyrrelse er en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse som kjennetegnes ved vansker i gjensidig sosialt samspill, språk og kommunikasjon og ved stereotyp, begrenset og repetitivt mønster av atferd og interesser. Sensorisk sensibilitet forekommer særlig ofte hos personer med autismespekterforstyrrelse (APA, 2013; WHO, 1993).

En jente som sitter med hendene mot hodet. Hun virker irritert. En person står bak henne med hendene ut til siden. 

Utviklingsforløp og alvorlighetsgrad av kjernesymptomene og omfang av assosierte vansker varierer sterkt fra individ til individ. Symptombildet ved ASF varierer avhengig av alder, kjønn, evnenivå, språkfunksjon og tilstedeværelse av tilleggsvansker. Det er viktig å være oppmerksom på disse store individuelle forskjellene mellom personer med en autismespekterdiagnose. Symptomene på autisme blir vanligvis synlige i tidlige barneår, og tilstanden varer livet ut. ​

Ønsker du å lese mer om Autisme, gå inn på helsenorge.no eller Pasientforening: Autismeforeningen i Norge​

Her finner du materiell og publikasjoner om Autisme som enten er skrevet/utarbeidet av Regional kompetansetjeneste eller som RKT har bidratt til.​

Fant du det du lette etter?