Regional samling for palliative team/sentra i helseregion sør-øst

Fagseminar, 19.01.2017-20.01.2017, Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling (KLB) - Helse Sør-Øst

 

Foto: bjørk

Kompetansesenteret inviterer til ny regional samling for palliative team/sentra på sykehus i regionen. Det å treffe kolleger på tvers av fylkesgrenser og å dele erfaringer med hverandre er viktig. Programkomiteen har representanter fra regionen.

Sett av datoene og delta på nok en god fagsamling!

Tid

19.-20. januar 2017.

Sted

Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen.

Pris

  • Helpensjon 2 dager i enkeltrom per. pers. totalt kr. 2665,-.
  • Helpensjon 2 dager i dobbeltrom per. pers. totalt kr. 2183,-.
  • 2 Dagpakker inkl. middag 20. januar totalt kr. 1725,-.
  • 2 Dagpakker eksl. middag 20. januar totalt kr. 1300,-.

Program (pdf)

Når og hvor

Dato
19.01.2017-20.01.2017 
Klokkeslett
10:00-13:00 
Arrangør
Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling (KLB), Helse Sør-Øst