HELSENORGE

ReKS Regionale Smertesamling 2022

Regional smertesamling er en årlig heldagskonferanse, som arrangeres av Regional kompetansetjeneste for smerte i Helse Sør-Øst.

Se ReKs nettside for mer informasjon og program

Hensikten med smertesamlingen er å bygge kompetanse, og spre kunnskap om smerte og smertebehandling til klinikere og forskere. Regionsamlingen skal bidra til å styrke behandlingstilbudet til pasienter med akutte og langvarige smertetilstander.


På regionsamlingene deltar leger, psykologer, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og annet helsepersonell som arbeider klinisk og akademisk med smerte og smertebehandling.

Pris: 250 kr

Fant du det du lette etter?