ROP-dagen 2017

Fagseminar, 11.01.2017, Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP)

ROP-dagen 2017 retter søkelyset mot rus- og personlighetsproblemer. Hva er oppdatert kunnskap innen fagfeltet? Hva er sammenhengene mellom rus- og personlighetsproblemer? Og ikke minst, hva og hvordan gi god behandling?

FRA KAOS TIL MESTRING

Rus- og personlighetsproblematikk
– Hva vet vi? Hva gjør vi?

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP) har som målsetting å sikre nasjonal kompetanseutvikling og kompetansespredning innenfor fagområdet rusmisbruk og psykiske lidelser. Tjenesten skal bistå ansatte i spesialisthelsetjenesten og kommunene med kunnskap og metoder for å utføre kunnskapsbasert praksis. Tjenesten skal også formidle kunnskap, kompetanse og annen relevant informasjon til og fra brukere og pårørende. For mer informasjon se www.rop.no.

ROP-dagen arrangeres årlig som et ledd i tjenestens formidling av kunnskap og kompetanse. ROP-dagen 2017 retter søkelyset mot rus- og personlighetsproblemer. Hva er oppdatert kunnskap innen fagfeltet? Hva er sammenhengene mellom rus- og personlighetsproblemer? Og, ikke minst, hva og hvordan gi god behandling? Målet med konferansen er å bidra til at en brukergruppe som lenge er blitt neglisjert får tilbud om god behandling og oppfølging.

Programmet er blitt til i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri, NAPP og Retretten.


Når og hvor

Dato
11.01.2017 
Klokkeslett
08:30-16:00
Sted
Konferansested: Oslo Kongressenter Folkets Hus BA
Adresse: Youngsgt.11, 0181 Oslo
 
Arrangør
Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP)
Nasjonal kompetansetjeneste ROP, Retretten 
Mer informasjon
Sykehuset-innlandet Sykehuset-innlandet 

Program

Rus-og personlighetsproblematikk
0830 Registrering
0930 Kulturinnslag Morten Brodahl og Roger Karlsen
0945 Åpning Lars Lien
1000 Kunnskapen om rusmisbrukere som vi ervervet oss i 1970-80-årene:
          Er den fortsatt relevant? Per Vaglum
Benstrekk
1100 Oppdatert kunnskap om personlighetsforstyrrelser
          Samtale med bruker: Hvordan er det å ha personlighetsforstyrrelse?
          Øyvind Urnes
1200 Lunsj
1300 Kulturinnslag Morten Brodahl og Roger Karlsen
1315 Ruslidelser og personlighetsforstyrrelser Ulikt uttrykk, likt problem?
          Espen Arnevik
1345 Fra egen kunnskap til arbeid i fengsel
          Hva virket for meg? Hvordan arbeide med egen kunnskap i møte
          med personer med personlighetsproblematikk? Rita Nilsen
1415 Pause
1430 Behandling: Hva gjør vi?
          Hvordan jobbe med personlighetsvanskene i mentaliseringsbasert
          terapi (MBT)? Nina Arefjord
1500 Kunsten å løfte sammen
          En samhandlingsmodell for behandling av personer med samtidige
          personlighetsforstyrrelser og ruslidelser. Bård Grønstøl
1530 Verdi og verdighet Utfordringer i vår tid. Henrik Syse
1600 Avslutning

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Målgruppe: Brukere og pårørende, fagpersoner og ledere i kommunene og spesialisthelsetjenesten samt i kriminalomsorgen.
Påmeldingsfrist: 7. desember 2016
Påmelding og betalingsinformasjon:
Påmelding gjøres elektronisk på www.sykehuset-innlandet.no/aktuelt/aktiviteter
Påmeldingen er bindende.

Faktura blir sendt ut når påmeldingsfristen er ute.
Konferanseavgift: 500 kr inkludert lunsj
Konferansested: Oslo Kongressenter Folkets Hus BA
Adresse: Youngsgt.11, 0181 Oslo
Merk: Overnatting må bestilles og betales individuelt.
Kontaktinformasjon

Spørsmål vedrørende konferansen kan rettes til:
Gunn H. Holthe, tlf. 913 74 402, e-post: gunn.hauge.holthe@sykehuset-innlandet.no eller Kari Nysveen, tlf. 979 62 127, e-post: kari.nysveen@sykehuset-innlandet.no

Godkjenninger: Det er søkt om godkjenning som tellende kurstimer innen følgende fagorganisasjoner: Den norske legeforening, Norsk Psykologforening, Norsk Syke-pleierforbund, Fagforbundet, Norsk Ergoterapeutforbund.

Fant du det du lette etter?