HELSENORGE

Røykesluttveiledning

Kurs, Lungerehabiliteringsteamet

Individuell røykesluttveiledning

Et tilbud til personer som ønsker hjelp til å slutte å røyke. 

Vi tilbyr individuell oppfølging. Timer avtales individuelt. Helsedirektoratets veiledningsmateriell blir benyttet.

Tilbudet er gratis.

Når og hvor

Sted
Ullevål sykehus, Medisinsk bygning (bygg 3)
Rom nr. 4017 i medisinsk bygning, inngang 3A,
4. etasje
Ullevål sykehus, Kirkeveien 166

 
Arrangør
Lungerehabiliteringsteamet
 
Kontaktinformasjon
Telefon: 22 11 99 23

Postadresse:
Oslo universitetssykehus HF
Ullevål sykehus
Lungemedisin / allergi poliklinikk
Lungerehabiliteringsteamet
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

   
 
Fant du det du lette etter?