Rus - mestre jobben, mestre livet

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, kurs over 14 dager

Dette er et intensivt 14-dagers mestringstilbud til arbeidstakere som er, eller står i fare for å bli sykmeldte, og der sykefraværet har sammenheng med et problematisk forhold til alkohol og/eller andre rusmidler

Målgruppe
•Personer som kan unngå å bli sykemeldt
•Sykemeldte som kan bringes raskere tilbake i arbeid (alle graderinger av sykemeldingsprosent)
•Personer som er inne på ordninger/oppfølging når sykepengeperioden opphører
•Deltakelse krever henvisning fra fastlege. Denne kan ordnes i etterkant av påmelding. Vi informerer verken NAV, arbeidsgiver eller andre om deltakelse.

Om kurset
Utvikling og gjennomføring av kurset skjer i samarbeid med offentlige samarbeidsparter og private organisasjoner med erfaring og kompetanse på området. Kurset har høy grad av brukermedvirkning - i form av et brukerpanel som selv har vært i tilsvarende situasjon og som vil dele sine erfaringer.

Egenandel
Det koster én egenandel for hele kurset, kroner 345,-.

Påmelding
rusmestring@ous-hf.no

Når og hvor

Tid
kurs over 14 dager
Klokkeslett
 
Kontaktinformasjon
For spørsmål og detaljert informasjon om kurset, Kontakt Knut Haavard Kløvfjell på
telefon: 95 44 79 96 eller
e-post: knuklo@ous-hf.no 
 

Kurset er en del av Raskere tilbake tilbudet ved sykehuset. Se også kursets hjemmeside for mer informasjon: www.rusmestring.org 

Mestringstilbudet finansieres av Helse Sør Øst gjennom midler fra prosjektet Raskere tilbake. Raskere tilbake består av tiltak hvor målet er å få arbeidstakere som står i fare for å bli sykmeldt eller er sykmeldt raskere tilbake på jobb.

Fant du det du lette etter?