Rusakuttmottakets 10-årsjubileum

Fagseminar, 29.11.2019, Seksjon rusakuttmottak og avgiftning

Seksjon rusakuttmottak og avgiftning ved Avdeling rus- og avhengighetsbehandling inviterer samarbeidspartnere og interessenter til jubileumsseminar 29. november 2019.

RUA fyller 10 år i høst! Vi ønsker å invitere samarbeidspartnere til å feire dagen sammen med oss! Velkommen til jubileumskonferanse!

Visste du at en av fire pasienter innlagt i somatiske avdelinger på sykehus har risikofylt bruk av alkohol?
Seksjon rusakuttmottak og avgiftning (RUA) ved Oslo universitetssykehus er landets første rusakuttmottak, og har som oppgave å sikre tilgjengelige og helhetlige akutte tjenester, samt tilby planlagte innleggelser for pasienter med behov for avrusning, med alle former for rusrelaterte problemer. Seksjonen er tverrfaglig bemannet, og har medisinskfaglig, psykologfaglig og sosialfaglig kompetanse. Sammen arbeider vi for at pasientene skal få og ta i mot videre behandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), psykisk helsevern og/eller førstelinjetjenesten.
I løpet av 2018 var til sammen 2.040 pasienter innlagt ved RUA. Av disse var 1155 innlagt for øyeblikkelig hjelp. I tillegg hadde 1.237 pasienter poliklinisk kontakt ved RUA i løpet av 2018.

Dato: 29.11.19
Tidpunkt: 09.15 - 15.15
Sted: Festsalen, Velferdsbygget, Gaustad sykehus
Adresse: Sognsvannveien 21, bygg 10, 0372 Oslo
Invitasjon og program: Klikk her
Påmelding: Klikk her

Arrangementet er gratis.

Når og hvor

Dato
29.11.2019 
Klokkeslett
10:00-15:00
Sted
Gaustad sykehus - bygg 10
Festsalen i Velferdsbygget
 
Arrangør
Seksjon rusakuttmottak og avgiftning
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmelding  

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.