HELSENORGE

Samtaleverktøyet - Hva er utviklingshemming?

Hensikten med webinaret er å presentere samtaleverktøyet og dele erfaringer med bruken av det. Målgruppen for arrangementet er ansatte ved habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør-Øst.

Samtaleverktøyet - Hva er utviklingshemming? har til formål å bidra til at barn, ungdom og deres pårørende får god informasjon i forbindelse med utredning ved spørsmål om utviklingshemming. Verktøyet ble ferdigstilt i januar 2022 og har blitt sendt ut til habiliteringstjenestene i Helse Sør-Øst.

Den norske versjonen av samtaleverktøyet kan lastes ned fra nettsidene til RHABU. Det arbeides nå med oversettelse av verktøyet til flere ulike språk og disse vil være tilgjengelig for nedlastning i løpet av våren 2022.

Innhold på webinaret:

  • Introduksjon om samtaleverktøyet.
  • Erfaring med bruk av materialet, ved fagpersoner som deltok i arbeidet med utvikling av samtaleverktøyet.
  • Nytte og erfaring med bruk av de oversatte versjonene, ved fagpersoner som har bidratt med å kvalitetssikre oversettelsene.
Det vil bli satt av tid til spørsmål og utveksling av erfaring.


Fant du det du lette etter?