HELSENORGE

Sarkom, lærings- og mestringskurs

Veien videre for deg som har avsluttet behandling og for dine pårørende.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta


Du trenger henvisning fra lege dersom du ikke er under behandling/ oppfølging ved OUS (for din kreftsykdom).

Henvisning sendes fortrinnsvis elektronisk til OUS, avdeling klinisk service, onkologi, merknad: Læring og mestring

Om kurset

Behandling for sarkom ofte langvarig og belastende, og mange ønsker mer kunnskap og veiledning på hvordan leve best mulig i tiden etterpå. Hensikten med kurset er at du skal få økt kunnskap og innsikt, slik at du kan leve best mulig, medvirke aktivt og gjøre gode valg. Et tverrfaglig team bidrar med fagkunnskap og en likeperson deler sin erfaringskunnskap. Det legges opp til dialog, erfaringsutveksling, tid til spørsmål og mulighet for nettverksbygging.  Kurset er anbefalt av avdelingens leger og sykepleiere.

Kursinnhold

  •     En person som har hatt sarkom deler sine erfaringer
  •     Sarkom, hva er det og hvordan behandles det
        Seneffekter og fatigue etter behandling
  •     Informasjon om pasientforeningen Sarkomer og «Kuledagen»
  •      Hvordan mestre livet videre. Bearbeiding av tankemønstre
  •     Pårørende og relasjoner
        Kropp, identitet og seksualitet
  •     Veien videre, hva finnes av tilbud


Praktisk informasjon

Egenandel kr. 386,- (gjelder kun pasient), hvis du har frikort, trenger du ikke å betale.

Reise- oppholdsutgifter ved fysiske kurs

Reiseutgifter dekkes etter reglene for lærings- og mestringsopphold etter Lov om Spesialisthelsetjenesten § 5-5 med tilhørende forskrifter.

Pasientreiser dekker rimeligste reisemåte med fratrekk av egenandel kr. 328,- tur/retur. Pasientreiser dekker kr. 655,- for overnatting + kr 253,- for kost pr. person pr. døgn (satser 2023).

NB! Ta kontakt med Pasientreiser, tlf 915 05515 i forkant av kurset (www.pasientreiser.no)

OBS. Lege må rekvirere tur/retur før kurset.

Overnatting 
Hvis du/dere trenger overnatting på hotell, må dere ordne dette selv. Det er mulig å bo på sykehotellet i samme bygg. Pasienthotellet på Radiumhospitalet, tlf. 23252400
Etter kurset er det mulig å spise middag på hotellet, i samme bygg, om du ønsker det, bestill på tlf. 23 25 24 00. Middagen betales av kursdeltager.

 

Del vil bli servert lunsj på kurset. Gi beskjed ved allergier etc.

Foredrag Kursbrosjyre

Brosjyre sarkomkurs, 2023.pdf

Fant du det du lette etter?