HELSENORGE

Sarkom, lærings- og mestringskurs

Veien videre for deg som har avsluttet behandling og for dine pårørende.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Dersom det er over 6 måneder siden du var til behandling/kontroll ved OUS ved kursstart så trenger du henvisning fra lege.

Henvisning sendes fortrinnsvis elektronisk til OUS, avdeling klinisk service, onkologi, merknad: Læring og mestring

Om kurset

Behandling for sarkom ofte langvarig og belastende, og mange ønsker mer kunnskap og veiledning på hvordan leve best mulig i tiden etterpå. Hensikten med kurset er at du skal få økt kunnskap og innsikt, slik at du kan leve best mulig, medvirke aktivt og gjøre gode valg. Et tverrfaglig team bidrar med fagkunnskap og en likeperson deler sin erfaringskunnskap. Det legges opp til dialog, erfaringsutveksling, tid til spørsmål og mulighet for nettverksbygging.  Kurset er anbefalt av avdelingens leger og sykepleiere.

Kursinnhold

  • Sarkom, hva er det, hvordan behandles det og seneffekter etter behandling
  • Erfaring fra tidligere pasient. Informasjon om Sarkomer og Kuledagen
  • Fysisk aktivitet og trening, motivasjon og mål
  • Pårørende og relasjoner
  • Hvordan mestre livet videre. Bearbeiding av tankemønstre og valg av aktiviteter
  • Kropp, identitet og seksualitet
  • Stressmestring og veiledet avspenning
  • Veien videre, hva finnes av tilbud
  • Tid til erfaringsutveksling begge dager

Praktisk informasjon

Egenandel kr. 375,- (gjelder kun pasient), hvis du har frikort, trenger du ikke å betale.

Reise- oppholdsutgifter ved fysiske kurs

Reiseutgifter dekkes etter reglene for lærings- og mestringsopphold etter Lov om Spesialisthelsetjenesten § 5-5 med tilhørende forskrifter.

Pasientreiser dekker rimeligste reisemåte med fratrekk av egenandel kr. 318,- tur/retur. Pasientreiser dekker kr. 631,- for overnatting + kr 244,- for kost pr. person pr. døgn (satser 2022).

NB! Ta kontakt med Pasientreiser, tlf 915 05515 i forkant av kurset (www.pasientreiser.no)

Overnatting 
Hvis du/dere trenger overnatting på hotell, må dere ordne dette selv. Det er mulig å bo på sykehotellet i samme bygg. Pasienthotellet på Radiumhospitalet, tlf. 23252400
Etter kurset er det mulig å spise middag på hotellet, i samme bygg, om du ønsker det, bestill på tlf. 23 25 24 00. Middagen betales av kursdeltager.

 

Del vil bli servert lunsj på kurset. Gi beskjed ved allergier etc.

 Kursbrosjyre

Fant du det du lette etter?