Sarkom og gist - Digitalt kurs

Kurs for pasienter etter gjennomgått behandling for sarkom og gist og deres pårørende.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du trenger henvisning fra lege dersom du ikke følges opp/går til kontroller ved Radiumhospitalet (over 6 mndr. siden).


Om kurset

Behandling for sarkom og gist er ofte langvarig og belastende, og mange ønsker mer kunnskap og veiledning på hvordan leve best mulig i tiden etterpå. Hensikten med kurset er at du skal få økt kunnskap og innsikt, slik at du kan leve best mulig, medvirke aktivt og gjøre gode valg. Et tverrfaglig team bidrar med fagkunnskap og en likeperson deler sin erfaringskunnskap. Det legges opp til dialog, erfaringsutveksling, tid til spørsmål og mulighet for nettverksbygging. Kurset er anbefalt av avdelingens leger og sykepleiere.

Program

  • En person som har hatt sarkom, deler sine erfaringer
  • Sarkom/gist. Hva er det og hvordan behandles det, ved lege 
  • Hvordan mestre situasjonen best mulig, ved kreftsykepleier
  • Kropp, selvbilde og fysisk aktivitet ved spesialfysioterapeut
  • Kost og ernæring (kun ved fysisk kurs per i dag)
  • Om «Kuledagen» og pasientforeningen
  • Erfaringsutveksling

Praktisk informasjon

På grunn av koronasituasjonen tilbyr vi nå digitale kurs på Norsk Helsenett via Join (godkjent av Helse Sør-Øst). Deltagelse er enkelt, forklaring kommer via brev, og det er telefonsupport ved behov før og under kurset.

Kurset er for pasienter som har avsluttet behandling og pårørende. Kurset går over 2 dager.

Egenandel

​Pasienten betaler egenandel på opplæringskurs, tilsvarende poliklinisk takst i sykehuset kr. 375,-. Hvis du har frikort, trenger du ikke å betale. Egenandelen er en del av frikortordningen for pasienten. Pårørende betaler ikke egenandel.


Brosjyre

Invitasjon Sarkom GIST VÅR 2021.pdf

Kursmateriell

Fant du det du lette etter?