Sarkom og GIST - kurs for pasienter og deres pårørende 17. og 18. oktober 2019

Kurs, 17.10.2019-18.10.2019

Behandling for sarkom og gist er ofte langvarige og belastende, og mange ønsker mer kunnskap og veiledning på hvordan leve best mulig i tiden etterpå.

Hensikten med kurset er at du skal få økt kunnskap og innsikt, slik at du kan leve best mulig, medvirke aktivt og gjøre gode valg. Et tverrfaglig team bidrar med sin fagkunnskap, og en likeperson (tidligere pasient) deler sin erfaringskunnskap. Det legges opp til dialog, erfaringsutveksling, tid til spørsmål og mulighet for nettverksbygging. Kurset er anbefalt av avdelingens leger og sykepleiere.

På programmet:
- En tidligere pasient deler sin erfaringskunnskap
- Informasjon om sarkom og gist - og behandling v/lege
- Hvordan mestre situasjonen best mulig v/kreftsykepleier
- Fysisk aktivitet og trening v/fysioterapeut
- Kosthold og ernæring v/sexolog/lege
- Informasjon om "kuledagen" og pasientforeningen

Med forbehold om mindre endringer i programmet.

Kurset er et samarbeid mellom Sarkomforum for sykepleie og fysioterapi ved OUS, Avdeling for kreftbehandling, Kreftklinikken; Radiumhospitalet, en tidligere pasient og Lærings- og mestringssenteret v/Kreftklinikken.

Dato: 17. og 18. oktober 2019
Sted: Vardesenteret på Radiumhospitalet
Kl.slett: 10.00-15.30 første dag, og 10.00-15.00 andre dag

For ytterligere informasjon eller påmelding: ta kontakt med rådgiver på lærings- og mestringssenteret Pernille Varre, telefonnummer: 95968630 (på dagtid), eller studiesykepleier Charlott Våde på telefonnummer: 22935010 eller på mail: Lmskkt@ous-hf.no

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du trenger henvising fra din fastlege eller sykehuslege til dette kurset dersom du ikke har vært på OUS de siste 6. mnd. Henvisningen kan sendes elektronisk til OUS (Oslo Universitetssykehus).

Når og hvor

Dato
17.10.2019-18.10.2019 
Klokkeslett
10:00-15:00
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.