Sebjørg Hesla Nordstrand disputerer med forskning på narkolepsi

Sebjørg Hesla Nordstrand disputerer med sin doktorgrad om narkolepsi 16. oktober. Hun har forsket på medisinske følgetilstander og psykososiale tilleggsvansker ved narkolepsi. Prøveforelesning og disputas kan strømmes.

Sebjørg Hesla Nordstrand disputerer med sin doktorgrad om narkolepsi 16. oktober.
Hun har forsket på medisinske følgetilstander og psykososiale tilleggsvansker ved narkolepsi. Prøveforelesning og disputas kan strømmes. Se mer informasjon om dette her.

Norske sammendrag av artiklene:

Nordstrands arbeid har blant annet resultert i tre artikler, som alle er publisert i det anerkjente tidsskriftet SLEEP.
1: Endring i livskvalitet hos pasienter med som narkolepsi (publisert juni 2018)
2: Psykiatriske symptomer hos pasienter med narkolepsi (publisert jan 2019)
 3: Narkolepsi og overvekt - Overvekt/fedme og andre følgetilstander hos personer med narkolepsi (publisert mai 2020)


Del av større forskningsprosjekt

Sebjørg Hesla Nordstrand er en av flere stipendiater som springer ut fra NevSoms forskningsprosjekt «Fenotype og patogenese ved narkolepsi etter H1N1-vaksinasjon i Norge». Stine Knudsen Heier ved NevSom er forskningsleder, og prosjektet samarbeider med flere nasjonale og internasjonale partnere. 

Les mer om disputasen, der lenke til arrangementet kommer.

foto av Sebjørg

Sebjørg Hesla Nordstrand har forsket på narkolepsi og psykososiale tilleggsvansker. Foto: Marit Skram.

Fant du det du lette etter?