Seminar om åpne IKT-plattformer

Digital fornying , 13.09.2018

Helsevesenet har gjennom lang tid benyttet seg av IT-løsninger som er lukket og proprietære, det vil si at sykehusene får ikke selv se hvordan dataene ser ut eller er lagret, eller legge til ny informasjon, for eksempel strukturerte elementer i journalen.

Sykehusene kan heller ikke enkelt dele informasjon med andre IT-systemer eller registre uten å oversette data manuelt til et format de andre systemene "forstår". Dette vanskeliggjør informasjonsutveksling, hindrer innovasjon, og gjør det er vanskelig for nye aktører å slippe til i markedet.

Seminarplakat

Et samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten, Nasjonal IKT og Nasjonalt senter for ehelseforskning.

De fleste store systemene som er i bruk i helsesektoren har vært i markedet i minst 20-25 år, og er preget av teknologien som var moderne da de først ble utviklet. I andre bransjer har man fått nye aktører som har brutt med gammel teknologi, og det er på tide at denne revolusjonen kommer til helsesektoren.

Derfor arrangerer vi denne dagen hvor internasjonale og norske foredragsholdere deler kunnskap og erfaringer, samt viser hvordan en åpen plattform kan gi merverdi i pasientbehandling, forskning og utvikling.

Arrangementet retter seg spesielt mot ledere innen IKT og fag/forskning i spesialisthelsetjenesten og andre som er interessert i e-helse.

Når og hvor

Dato
13.09.2018 
Klokkeslett
09:00-16:00
Sted
KLP-bygget i Barcode, Trelastgata 3, Oslo
 
Mer informasjon
Påmelding (Arrangementet er gratis) 

Ett av de kommende paradigmene er "Åpen plattform». En åpen plattform kjennetegnes blant annet ved at den er bygget på åpne standarder. En applikasjon som er bygd for en åpen plattform vil virke på andre åpne plattformer som er bygget på samme standarder. Funksjoner for datasikkerhet og informasjonsforvaltning kan bygges inn i plattformen.

En åpen plattform vil dermed være leverandør- og teknologinøytral, vil redusere "vendor lock-in" (at man er bundet til en leverandør) og legger til rette for innovasjon og konkurranse. Dette tvinger leverandører til å konkurrere på kvalitet, brukervennlighet og service.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.