Seminar om behandling av unnvikende personlighetsforstyrrelse

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 29.11.2017, Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP)

NAPP arrangerer en-dags workshop om unnvikende personlighetsforstyrrelse med Giancarlo Dimaggio.

Dimaggio er en engasjert foreleser og er grunnleggeren av Metakognitiv interpersonlig terapi (MIT). Han vil forelese som sentrale elementer innenfor MIT som interpersonlige motiver, maladaptive skjema og metakognitive dysfunksjoner.

Det vil også bli et inngående fokus på MIT i gruppeterapi med unnvikende personlighetsforstyrrelser.

Seminaret vil ha et klinisk fokus bl.a. gjennom aktivt bruk av rollespill.

The Workshop will be approved by the Norsk Psykologforening and Den Norske Legeforening.

The Workshop will be held in English

Deltageravgift: NOK 1.500,- 

Påmeldingen er avsluttet. Seminaret er fulltegnet.

Når og hvor

Dato
29.11.2017 
Klokkeslett
08:15-16:00
Sted
Ullevål sykehus, Øyeavdelingen (bygg 36)
Auditorium Øyeavdelingen
 
Arrangør
Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP)
 
Innlegg fra
Giancarlo Dimaggio  

PROGRAM

08.15: Registration with coffee/tea and fruit

09.00: Welcome v/ Theresa Wilberg
09.15: Metacognitive Interpersonal Therapy (MIT) for Avoidant Personality Disorder, Part 1: Interpersonal Motives

10.00: Break

10.15: MIT for Avoidant PD, Part 2: Maladaptive Schemas

11.00 Break

11.15: MIT for Avoidant PD, Part 3: Metacognitive Dysfunctions

12.00: Lunch

13.00: MIT for PD in Group: Description of the program

13.45 Break

14.00: MIT in Group: Examples of patients’ with Avoidant PD. Part 1: patients’ narrative and role-play. Promoting reflection on self and others

14.45: Break

15.00: MIT in Group: Examples of patients’ with Avoidant PD. Part 2: patients’ narrative and role-play. Promoting adaptive action based on awareness of mental states. Final discussion

16.00 Ending 

Fant du det du lette etter?