HELSENORGE

Sertifisering i språkforståelsestesten C-BiLLT

 

The Computer-Based instrument og Low motor Language Testing (C-BiLLT) er en test av språkforståelse. C-BiLLT tester forståelse for enkeltord og setninger, ved at barnet skal peke ut det bildealternativet som svarer til det som leses opp. Testen egner seg godt for barn med store tale- og bevegelsesvansker.

For å bli sertifisert i den norske versjonen av C-BiLLT, kreves det at man deltar på hele kursdagen og består kursprøven.

Se invitasjon for mer informasjon om kurset:

C_BiLLT_kursinvitasjon_nov21.pdf

Alle som deltar på kurset må ha med egen PC, som må ha mulighet for oppkobling på trådløst nett.

Kurset er gratis.

Fant du det du lette etter?