HELSENORGE

Sertifisering i språkforståelsestesten C-BiLLT

 

The Computer-Based instrument og Low motor Language Testing (C-BiLLT) er en test av språkforståelse. C-BiLLT tester forståelse for enkeltord og setninger, ved at barnet skal peke ut det bildealternativet som svarer til det som leses opp. Testen egner seg godt for barn med store tale- og bevegelsesvansker.

Se invitasjon for mer informasjon om kurset:

C_BiLLT_kursinvitasjon_nov22.pdf

For å bli sertifisert i den norske versjonen av C-BiLLT, kreves det at man deltar på hele kursdagen og består kursprøven. Kursprøven har to deler; en skriftlig prøve på slutten av kursdagen og en kasusoppgave som skal leveres to uker etterpå.

Alle som deltar på kurset må ha med egen PC, som må ha mulighet for oppkobling på trådløst nett. Det er også en fordel at dere kan ha med to brytere for skanning på PC, og øyestyringsutstyr, men dette er ikke et krav.

Kurset er gratis, og det blir derfor ingen servering. Beklager det!

Fant du det du lette etter?