Sjeldendagen 2018: "Forskning – for hvem?"

Konferanse , 28.02.2018 , Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Sjeldendagen 2018 er den 28. februar og markeres verden over. Målet er å sette sjeldne diagnoser på dagsorden, og lignende arrangement i andre land er organisert under den europeiske paraplyorganisasjonen Eurordis.

Påmeldingssiden for fagkonferansen i Oslo "Forskning – for hvem?" på Sjeldendagen 2018 i Norge: (knappen vil virke om en stund - ikke åpen ennå) Møteleder: Aslak Bonde. Statssekretær Anne Grethe Erlandssen fra Helse- og omsorgsdepartementet kommer til Sjeldendagen 2018 for å holde åpningsinnlegget. Innledere kommer etterhvert.

Konferansen er åpen for fagfolk og organisasjoner/grupper for personer med sjeldne diagnoser og deres pårørende samt andre som jobber i tilknytning til sjeldenfeltet.Logoen til Rare Disease Day (Sjeldendagen). Fargerik logo med

Når og hvor

Dato
28.02.2018 
Klokkeslett
00:05-23:55 
Sted
Sjeldendagen markeres i hele landet 28. februar, og konferansen kan følges på streaming. Konferansen "Forskning - for hvem?" arrangeres på Thon Hotel Opera, Oslo
 
Arrangør
Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
- i samarbeid med Unge Funksjonshemmede og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 
Innlegg fra
Programkomiteen for Sjeldendagen 
Kontakt
Ring Sjeldentelefonen gratis på 800 41 710. Vanlige fagspørsmål uten personopplysninger kan sendes til e-post: sjeldne-diagnoser@ous-hf.no   
 
Mer informasjon
Program og påmelding for Sjeldendagen 2018. Mail til leder av programkomiteen: 
retska@ous-hf.no

Sjeldendagen arrangeres i samarbeid mellom Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Nasjonal Kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og Unge Funksjonshemmede. Målet er å sette sjeldne diagnoser på dagsorden, og lignende arrangement i andre land er organisert under den europeiske paraplyorganisasjonen Eurordis.

Møteleder: Aslak Bonde. Tema: "Forskning – for hvem?". Innledere: (kommer). Statssekretær Anne Grethe Erlandssen fra Helse- og omsorgsdepartementet kommer til Sjeldendagen 2018 for å holde åpningsinnlegget

Medarrangøren Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser består av kompetansesentrene

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser, Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer - NAPOS - Haukeland universitetssykehus, Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser - NK-SE - Oslo universitetssykehus, Nevromuskulært kompetansesenter - NMK - Universitetssykehuset Nord-Norge, NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier - Oslo universitetssykehus, Norsk senter for cystisk fibrose - NSCF - Oslo universitetssykehus, Senter for sjeldne diagnoser - SSD - Oslo universitetssykehus, TAKO-senteret - Nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser - Lovisenberg Diakonale Sykehus, og TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser - Sunnaas sykehus.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.