Sjøgrens syndrom - kurs for pasienter og pårørende 11. og 12.juni 2020 - AVLYST PGA KORONA

Kurs, 11.06.2020-12.06.2020

Mange pasienter med Sjøgrens syndrom har behov for å vite mer om sykdom og behandling og møte andre i samme situasjon.

Et tverrfaglig team bidrar med sin fagkunnskap og en erfaren bruker (pasient) deler sin erfaringskunnskap. På kurset legges det opp til gruppesamtaler og plenumsdiskusjoner for erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Tema:
- Informasjon om sykdom og behandling
- Mestring, å leve med sykdommen
- Trygder og sosiale ordninger
- Bevegelse, fysisk aktivitet og trening
- Utmattelse/fatigue
- informasjon om brukerorganisasjon

Påmeldingsfrist:  15.mai

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du trenger henvisning fra fastlege/revmatolog dersom du ikke er pasient ved OUS.

Når og hvor

Dato
11.06.2020-12.06.2020 
Klokkeslett
Sted
Rikshospitalet
  
Kontaktinformasjon
Guro Skottene
Tel 23 07 08 20
 
Mer informasjon
Lmskkt@ous-hf.no  
Fant du det du lette etter?