Sjøgrens syndrom - kurs for pasienter og pårørende 20. og 21.april 2017

Kurs, 20.04.2017-21.04.2017, Lærings- og mestringssenteret i Kreftklinikken

Mange pasienter med Sjøgrens syndrom har behov for å vite mer om sykdom og behandling og møte andre i samme situasjon.

Et tverrfaglig team bidrar med sin fagkunnskap og en erfaren bruker (pasient) deler sin erfaringskunnskap. Det legges opp til gruppesamtaler og plenumsdiskusjoner for erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Tema:
- informasjon om Sjøgrens syndrom og behandling
- mestring
- trygder og sosiale ordninger
- bevegelse, fysisk aktivitet og trening
- utmattelse/fatigue
- informasjon om brukerorganisasjon

20.april kl 10-16
21.april kl 09-15

Påmeldingsfrist: 31.marsHenvisning - du må ha henvisning for å delta

Gjelder kun dersom du ikke har vært pasient ved OUS tidligere. Du vil få tilsendt et henvisningskjema fra oss når du har fått plass på kurset. Skjemaet fylles ut av fastlegen og kan tas med på første kursdag.

Når og hvor

Dato
20.04.2017-21.04.2017 
Klokkeslett
10:00-15:00 
Sted
Rikshospitalet
  
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret i Kreftklinikken
 
Kontakt
Rådgiver ved Lærings- og mestringssenteret Guro Skottene
Tlf 23 07 08 20
Lmskkt@ous-hf.no