SLE-kurs for pasienter og pårørende 7. og 8.mars 2019

Kurs, 07.03.2019-08.03.2019, Lærings- og mestringssenteret i Kreftklinikken

Mange pasienter med SLE har behov for å vite mer om sykdom og behandling og møte andre i samme situasjon.

Oslo universitetssykehus , Revmatologisk avdeling samarbeider med Lærings- og mestringssenteret og Norsk Revmatikerforbunds Lupusgruppe om kurstilbud til pasienter med SLE og deres pårørende. Et tverrfaglig team bidrar med sin fagkunnskap og en erfaren bruker (pasient) deler sin erfaringskunnskap. På kurset legges det opp til gruppesamtaler og plenumsdiskusjoner for erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Tema:
- Informasjon om SLE og behandling
- Mestring, å leve med sykdommen
- rettigheter og lovverk
- bevegelse, fysisk aktivitet og trening
- utmattelse/fatigue
- informasjon om brukerorganisasjon

Påmeldingsfrist:  11.februar

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Dersom du ikke er pasient ved OUS, trenger du henvisning fra fastlege

Når og hvor

Dato
07.03.2019-08.03.2019 
Klokkeslett
Torsdag 09.30-15.00 Fredag 09-14.30
Sted
Rikshospitalet
  
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret i Kreftklinikken
 
Kontaktinformasjon
Guro Skottene, Rådgiver ved Lærings- og mestringssenteret
Telefon: 23 07 08 20
  
 
Mer informasjon
Lmskkt@ous-hf.no  
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.