HELSENORGE

Slik bidrar OUS på Arendalsuka 2023

Oslo universitetssykehus har stand på Sam Eydes plass. Standplass: 63 og 64. Vårt hovedarrangment er i toppetasjen på Thon hotell tirsdag 15. august fra klokken 12 til 16. Vi bidrar på en rekke arrangementer under hele uken.

Illustrasjonsbilde av ansatte OUS

Illustrasjonsbilde: OUS

Mandag 14. august

Stand
Vi presenterer den nye Storbylegevakten i Oslo og Ny sikkerhetspsykiatri i Bærum hele dagen. I tillegg:

14.00- 16.00 Klinikk for psykisk helse. Trygg natt: Filmfremvisning. VR-Briller. RecoVRy-prosjektet. 
16.00-18.00 OUS byggeprosjekter: En reise i teknologi og tid

Øvrige bidrag fra Oslo universitetssykehus
  Tirsdag 15. august

  Stand
  Vi presenterer Nye Aker sykehus og Nye Rikshospitalet hele dagen samt følgende tema: 

  11.00- 15.00: Transplantasjon og organdonasjon
  13.00- 15.00: Læring og mestringssenteret: podcast Sykt Frisk
  13.00- 15.00: Heart to Heart – tjeneste som skal senke terskelen for bloddonasjon
  15.00- 17.00: Sjeldne diagnoser

  Øvrige bidrag fra Oslo universitetssykehus


  Onsdag 16. august

  Stand
  Vi presenterer Nye Aker sykehus og Nye Rikshospitalet hele dagen samt følgende tema:
  11.00-13.00 Medevac (del av totalforsvaret)
  13.00- 15.00 CBRNE - massetilstrømning (del av totalforsvaret)
  15.00- 17.00 Varslingskjede, tidligvarsling og EKOM (del av totalforsvaret)

  Øvrige bidrag fra Oslo universitetssykehus


  Torsdag 17. august

  Stand
  Vi presenterer Nye Radiumhospitalet, Nye Livsvitenskapsbygget, rekruttering til Radiumhospitalet og følgende tema: 
  11.00- 13.00 Kreft og proton, Nasjonalt kompetansenettverk for persontilpasset medisin (NorPreM)
  13.00- 15.00 
  Tema: Hvordan kartlegging av gener fører til bedre og mer presis medisinsk behandling. Persontilpasset medisin i klinikk og forskning med særlig fokus på hjerte-/kar sykdommer - nåsituasjon og framtidige muligheter i Livsvitenskapsbygget. 
  Tema: Metabolomikk
  Tema: Helse i livets aller første fase - embryoforskning
  15.00-17.00 InPred og presisjonsmedisin og HPV, samt Kreftmarkører og biologiske legemidler

  Øvrige bidrag fra Oslo universitetssykehus


  Fredag 18. august

  Stand
  Vi presenterer byggeprosjektene ved Oslo universitetssykehus: Livsvitenskapsbygget, 
  Nye Radiumhospitalet, Legevakten, Nye Aker, Nye Rikshospitalet og Ny Sikkerhetspsykiatri
  Fant du det du lette etter?