HELSENORGE

Sorggrupper

 
Sorgstøttetilbudet er et tilbud til barn, ungdom og deres pårørende etter dødsfall av nær familiemedlem/ venn - forårsaket av sykdom eller brått dødsfall.

Her finner du mer informasjon om sorggrupper:
Brosjyre_Sorggrupper.pdf

Kontaktperson: Ellen Karlsson Jansen, ellkar@ous-hf.no Tlf. 476 41 585/ 23025583 eller Anita Sjøstrøm, anisjo@ous-hf.no  Tlf. 476 41 585/ 23025580
Fant du det du lette etter?