Sorgstøtte

Kurs, 12.06.2017-28.08.2017, Lærings- og mestringssenteret - barn

Sorgstøttetilbudet er et tilbud til barn og ungdom og deres pårørende etter dødsfall av nær familiemedlem/ venn - forårsaket av sykdom og brått dødsfall.

Sorggruppene treffes syv ettermiddager.

Oppstart 13. februar 2017.

Videre datoer: 27. februar, 13. mars, 3. april, 8. mai, 12. juni, 28. august

Tilbudet ledes av spesialsykepleiere, sosionomer, psykolog og pedagoger. Alle med barnespesifikk kompetanse.

Enkel servering.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

Det kreves henvisning fra lege, helsesøster, sosionom eller annen helsefaglig profesjon. På henvisningen må det fremkomme navn og telefonnummer til foresatte. Henvisningen tas fortrinnsvis med til forsamtalen/ familiesamtalen. Den kan også sendes til:

Lærings- og mestringssenteret for barn og unge (LMS-barn)

Barnesenteret Ullevål

Postboks 4956 Nydalen

0424 Oslo

Når og hvor

Dato
12.06.2017-28.08.2017 
Klokkeslett
16:30-18:00 
Sted
Ullevål sykehus, Barnesenteret (bygg 9)
Gruppene avholdes på Barnesenterets skole- og lekeavdeling, Ullevål sykehus.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret - barn
 
Kontakt