Sorgstøtte

Kurs , 25.09.2017 , Lærings- og mestringssenteret - barn

Sorgstøttetilbudet er et tilbud til barn og ungdom og deres pårørende etter dødsfall av nær familiemedlem/ venn - forårsaket av sykdom og brått dødsfall.

Sorggruppene treffes syv ettermiddager.

Oppstart 25. september 2017.

Videre datoer: 16. oktober, 6. november, 27. november, 8. januar, 5. februar og 26. februar 2018

Tilbudet ledes av spesialsykepleiere, sosionomer, psykolog og pedagoger. Alle med barnespesifikk kompetanse.

Enkel servering.

Brosjyre om sorggrupper.pdf

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Det kreves henvisning fra lege, helsesøster, sosionom eller annen helsefaglig profesjon. På henvisningen må det fremkomme navn og telefonnummer til foresatte. Henvisningen tas fortrinnsvis med til forsamtalen/ familiesamtalen. Den kan også sendes til:

Lærings- og mestringssenteret for barn og unge (LMS-barn)

Barnesenteret Ullevål

Postboks 4956 Nydalen

0424 Oslo

Når og hvor

Dato
25.09.2017 
Klokkeslett
16:30-18:00 Dato for sorgstøttegrupper høst/ vinter 2016: 14. november, 28. november, 9. januar, 23. januar, 13. februar, 6. mars og 27. mars. Tidspunkt: 16.30- 18.00
Sted
Ullevål sykehus, Barnesenteret (bygg 9)
Gruppene avholdes på Barnesenterets skole- og lekeavdeling, Ullevål sykehus.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret - barn
 
Kontakt
 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.