Spiseforstyrrelser: CRT for ungdom

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 07.12.2017, Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP)

Metakognitiv trening (Cognitive Remediation Therapy) for pasienter med anoreksi – Teori og praksis

Metakognitiv trening (CRT) for pasienter med anoreksi fokuserer på å øve opp evnen til å tenke og handle fleksibelt, og å utfordre den detaljorienterte tenkestilen som man ofte ser i denne pasientgruppen. Den metakognitive treningen tar sikte på å oppfordre pasientene til å reflektere over tankeprosesser i stedet for å endre på tankeinnhold.  Dette oppnår man gjennom å bruke en metakognitiv holdning til sin egen måte å tenke på, det vil si, å øve på å reflektere over hvordan man selv tenker i forskjellige situasjoner, eller sammen med forskjellige mennesker. 

Treningen inneholder både praktiske øvelser og diskusjon, men til forskjell fra tradisjonell behandling av anoreksi berører man ikke vanskelige og utfordrende emosjonelle temaer, eller temaer som er knyttet til mat, kroppsfigur eller vekt. Når pasientens metakognitive ferdigheter har nådd et visst nivå, introduseres vedkommende for atsferdsoppgaver. Hensikten med disse er å bidra til å overføre ny læring til pasientens liv.

Atferdsoppgaver er særdeles viktige for å arbeide med å forstå forbindelseslinjene fra lette, ufarlige kognitive øvelser i terapirommet til å erfare hvordan konsekvenser av pasientens egen tenkestil utspiller seg i omgivelser som er mer kontekstuelt relevante.

Kurset tar for seg teorien bak utviklingen av metakognitiv trening for anoreksi, kombinert med gruppearbeid og diskusjon. 

Målgruppe : Kurset retter seg spesifikt mot behandlere som for eksempel psykologer, leger, helse- og sosialfaglig høgskoleutdannet helsepersonell, miljøterapeuter og pedagoger, og vil fokusere på metakognitiv trening for både barn og ungdommer, og voksne.

Foredragsholder: Postdoktor/forsker Camilla Lindvall Dahlgren

Når?
Torsdag 07.12.17 kl 09-15 inkl lunsj

Hvor?
RASP, Ullevål, Bygg 37 inng A, 2 etg på undervisningsrommet.

Søknadsfrist: 23.november 2017

NB! KUN elektronisk påmelding innenfor fristen.

Påmelding:

Søknadsfristen er dessverre gått ut for dette kurset.

Når og hvor

Dato
07.12.2017 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Ullevål sykehus, RASP og Smertepoliklinikken (bygg 37)
RASP, Bygg 37 inng A, 2 etg, Undervisningsrommet
 
Arrangør
Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP)
 

For informasjon om kurset, kontakt :

Kurssekretær Elisabeth Haakafoss, email : eliaha@ous-hf.no, tlf 23016224, alt kursmobil tlf 41571052

Fant du det du lette etter?