Starthjelp, - kurs for foreldre til barn med funksjonsnedsettelser

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, kl. 09 - 15, Lærings- og mestringssenteret - barn, Seksjon for nevrohabilitering - barn - Ullevål, PITH- Program intensiv trening og habilitering

Starthjelp arrangeres to ganger per år. Kurset går over fire dager.

Å få et barn med funksjonsnedsettelser får konsekvenser for hele familien. Det stilles store krav til foreldre; De må takle egen sorg, ta seg av barnet og forholde seg til et hjelpeapparat som for de fleste gjerne er ukjent. I tillegg kan man ha flere barn som krever sitt.

Målet med Starthjelp er at foreldre som har barn fra 0 til 6 år med funksjonsnedsettelser skal lære mer om sin nye hverdag, gjennom faglige foredrag og i erfaringsutveksling med andre foreldre i samme situasjon.

Kurset er gratis. Det kan søkes om opplæringspenger fra NAV, dvs. kompensasjon for fravær fra jobb. Tilbudet er på norsk.

Når og hvor

Tid
kl. 09 - 15
Sted
Ullevål sykehus
Søsterhjemmet
 
Arrangør
Seksjon for nevrohabilitering - barn, Ullevål, Lærings- og mestringssenteret - barn, PITH- Program intensiv trening og habilitering
 
Kontakt
Anne Grasaasen
anne.grasaasen@ous-hf.no
tlf. 23 01 62 71