HELSENORGE

Starthjelpskurs

Dette er et kurs for dere som har barn med funksjonsnedsettelser.

Kurset er for dere som er foresatte til et barn mellom 0 og 6 år med nedsatt funksjonsevne. Målet med kurset er at dere skal lære mer om den nye hverdagen gjennom faglige foredrag og erfaringsutveksling med andre foreldre i samme situasjon.

Kurset går over fire dager.

Det kan søkes opplæringspenger fra NAV for tapt arbeidsinntekt.

Kurset er gratis, inklusive lunsj.

Se program for mer informasjon:

Invitasjon Starthjelp Høsten 2021.pdf

 

Fant du det du lette etter?