Starthjelpskurs for foreldre til barn med funksjonsnedsettelser

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, 04.04.2017-28.04.2017, Lærings- og mestringssenteret - barn

Velkommen til Starthjelp våren 2017

Målet med Starthjelp er at foreldre som har barn fra 0 til 6 år med funksjonsnedsettelser skal lære mer om sin nye hverdag, gjennom faglige foredrag og erfaringsutveksling med andre foreldre i samme situasjon.

Starthjelp går over fire dager, fra kl. 09- 15.

Oppstart 3. april, deretter 4. april, 27. april og 28. april.

Invitasjon til Starthjelpskurs våren 2017.pdf

Det kan søkes om opplæringspenger fra NAV, dvs. kompensasjon for fravær fra jobb.

Påmelding med navn på foresatte og litt om barnet sendes på e-post innen 27.03.17 til anne.grasaasen@ous-hf.no

Ved spørsmål, kontakt Anne Grasaasen på tlf. 23 01 62 71


Når og hvor

Dato
04.04.2017-28.04.2017 
Klokkeslett
09:00-15:00 
Sted
Ullevål sykehus
Søsterhjemmet
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret - barn
 
Kontakt
Anne Grasaasen
Tlf. 23 01 62 71
anne.grasaasen@ous-hf.no