Starthjelpskurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende , Seksjon for nevrohabilitering - barn - Ullevål, Lærings- og mestringssenteret - barn, PITH- Program intensiv trening og habilitering

Det arrangeres jevnlige samlinger for foreldre som har barn fra 0- 6 år med funksjonsnedsettelser.

Dette er et tilbud til foreldre som har barn mellom 0 og 6 år med funksjonsnedsettelser, kognitive eller fysiske, på tvers av diagnoser. Målet med Starthjelp er at foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne skal lære mer om sin nye hverdag. Dette gjennom faglige foredrag og ved erfaringsutveksling med andre foreldre i samme situasjon.

Kurset går over fire dager. Det gis rett til opplæringspenger fra NAV for tapt arbeidsinntekt.

Kurset er gratis, inklusive lunsj.

Når og hvor

Sted
Ullevål sykehus
  
Arrangør
PITH- Program intensiv trening og habilitering, Seksjon for nevrohabilitering - barn, Ullevål, Lærings- og mestringssenteret - barn
Autismeforeningen og Handikappede Barns Foreldreforening 
Kontakt
Tonje Krogseth
uxkrot@ous-hf.no
23 01 62 71 eller 476 41585
 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.