Starthjelpskurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, 02.03.2020-06.04.2020, Seksjon for nevrohabilitering - barn - Ullevål, Lærings- og mestringssenteret - barn, PITH- Program intensiv trening og habilitering

Kurset er utsatt inn til videre.

Målet med Starthjelp er at foreldre som har barn fra 0- 6 år med fysiske eller kognitive funksjonsnedsettelser skal lære mer om sin nye hverdag, gjennom faglige foredrag og erfaringsutveksling med andre foreldre i samme situasjon.

Kurset går over fire hele dager hvor hver dag har sitt eget tema. Kurset gir rett til opplæringspenger fra NAV for tapt arbeidsinntekt.

Se program for mer informasjon:

Invitasjon Starthjelp, våren 2020.pdf

Kurset er gratis. Det blir servert lunsj.

Påmelding sendes til Anita Sjøstrøm på e-post anisjo@ous-hf.no

Når og hvor

Dato
02.03.2020-06.04.2020 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Ullevål sykehus
Søsterhjemmet
 
Arrangør
Seksjon for nevrohabilitering - barn, Ullevål, Lærings- og mestringssenteret - barn, PITH- Program intensiv trening og habilitering
 
Medarrangør

Autismeforeningen og Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Kontaktinformasjon
Anita Sjøstrøm
e-post: anisjo@ous-hf.no 
Telefon: 23 02 75 52 eller 924 09 435
 
Fant du det du lette etter?