HELSENORGE

Starthjelpskurs for minoritetsspråklige foreldre

Dette er et kurs for dere som har barn med nedsatt funksjonsevne

Dette er et tilrettelagt Starthjelpkurs for dere som er foreldre/ foresatt til et barn mellom 0 og 18 år med funksjonsnedsettelser eller kronisk sykdom, og som ikke behersker norsk språk. Kurset foregår på norsk, og har med tolk for et av disse språkene: - arabisk/ somalisk/ urdu eller engelsk.

Alle kan velge selv om dere vil snakke på morsmålet eller norsk. Det vil være uansett være tolk tilstede hele tiden.

Kurset er gratis, inklusive lunsj.

Det kan søkes om opplæringspenger fra NAV for tapt arbeidsinntekt.

For mer informasjon eller spørsmål angående kursdato, ta kontakt med:

Absera Teshome Koricho, abskor@ous-hf. no eller på tlf. 47641585


Fant du det du lette etter?