HELSENORGE

Starthjelpskurs for minoritetsspråklige foreldre

Dette er et kurs for dere som har barn med nedsatt funksjonsevne

Målet med kurset er at dere skal lære mer om den nye hverdagen, gjennom faglige foredrag og erfaringsutveksling med andre foreldre i samme situasjon.

Se invitasjon for mer informasjon:

Starthjelp for minoritetsspråklige foreldre - med tolk høsten 2021.pdf 

Det vil være tolk tilstede hele tiden.

Kurset er gratis, inklusive lunsj.

Det kan søkes om opplæringspenger fra NAV for tapt arbeidsinntekt.

Alle vil få kursbevis.

 

Fant du det du lette etter?