Stomi- eller reservoaropererte - mestringskurs for pasienter og pårørende

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, En gang i året, vanligvis på høsten

Kurset anbefales som en del av tilbudet til stomiopererte og pasienter som lever med reservoar og deres pårørende.

En tidligere stomioperert deler sin erfaringskunnskap og et tverrfaglig team deler sin fagkunnskap.

Vanlige temaer på kurset er:
- Årsaker til at man får ileo- eller colostomi el. får reservoar og mulige komplikasjoner - Rettigheter
- Ernæring og utfordringer knyttet til kost
- Seksualitet og samliv
- Fysisk aktivitet og trening
- Å leve med stomi
- Stell av stomi og demonstrasjon av stomiutstyr

Kurset er et samarbeid mellom pasientforeningen Norilco, stomipoliklinikken på Ullevål og Rikshospitalet, Gastrokirurgisk avdeling på Ullevål og Lærings- og mestringssenteret (LMS) i Kreftklinikken.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Ta kontakt med behandlingsansvarlig

Når og hvor

Tid
En gang i året, vanligvis på høsten
Klokkeslett
 
Sted
Rikshospitalet
  
Kontaktinformasjon
For ytterligere informasjon eller påmelding, ta kontakt med spesialsykepleier/rådgiver på Lærings- og mestringssenteret Vera Dahle,
telefonnummer: 23 07 08 20 eller
mail: Lmskkt@ous-hf.no
 
Fant du det du lette etter?