Sturge-Weber syndrom - fagkurs - videokonferanse

Fagseminar, 12.01.2017, Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser

3 timers fagkurs om Sturge-Weber syndrom.  Åpent for deltagere fra hele landet via videokonferanse eller tilstedeværelse på Spesialsykehuset for epilepsi, SSE.

Målgruppe: helsepersonell og andre fagpersoner som arbeider med personer som har Sturge-Weber syndrom.

Illustrasjonsfoto: forsideen av brosjyre om Sturge-Weber syndromMålsetning: spre kompetanse og øke kunnskap om Sturge-Weber syndrom.

Program
Velkommen, kort om kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser. Nina Benan, seksjonsleder

Hva er Sturge-Weber syndrom? Roar Fjær, lege og doktorgradsstipendiat, Avdeling for medisinsk genetikk, OUS

Epilepsi ved Sturge-Weber syndrom. Ine Cockerell, epilepsisykepleier

Når og hvor

Dato
12.01.2017 
Klokkeslett
12:00-15:00 
Sted
SSE - G.F. Henriksens vei 29, bygg B
Åpent for deltagere fra hele landet via videokonferanse eller tilstedeværelse på Spesialsykehuset for epilepsi, SSE.
 
Arrangør
Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser
 
Kontakt
Påmelding
e-post til Marte Årva: marte.arva@ous-hf.no innen 23.12.16.
Spørsmål om videokonferanse, hvordan låne lokaler, praktiske spørsmål etc., kontakt Marte Årva marte.arva@ous-hf.no tlf. 67 50 13 49.
 

Fagseminaret er gratis.

Begrenset antall plasser i studio på SSE.

Ved påmelding må du oppgi: navn, stilling og hvordan du ønsker å delta på seminaret (videokonferanse eller tilstedeværelse på Spesialsykehuset for epilepsi, SSE).