HELSENORGE

Styremøte i Oslo universitetssykehus 12. april 2022

 

Møtet strømmes på YouTube (med forbehold om at møtet lukkes under sak 31/2022)

Saksliste:

29/2022 Godkjenning av innkalling og sakliste
30/2022 Habilitet
31/2022 Livsvitenskapsbygget – kostnader og kontraktsinngåelse (unntatt offentlighet - §23.1)
32/2022 Godkjenning av protokoll fra møtet 12. april 2022


Fant du det du lette etter?