Sykepleiesamtale om Hudsykdom

Aktivitet, Torsdager mellom 8:30 - 12:30, Seksjon for hudsykdommer

Tilbud for pasienter med hudsykdom som ønsker samtale og veiledning om lokalbehandling av huden med bad, salver og kremer.

Tilbud om 30 minutters samtale med sykepleier. Sykepleier svarer på spørsmål og gir praktisk veiledning i hudbehandling og hvordan få behandlingen til i hverdagen. Her får du kunnskap om hud og hvordan din sykdom påvirker din hud, samt tips og råd.

Time får du ved å henvende deg til sykepleier på poliklinikken når du er til behandling.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

Tilbudet krever henvisning og gjelder for pasienter som skal til planlagt behandling eller som får behandling på seksjon for hudsykdommer.

Når og hvor

Tid
Torsdager mellom 8:30 - 12:30
Sted
Gaustad sykehus, Villa Derma
  
Arrangør
Hudsykdommer