HELSENORGE

Symposium om kreftrelatert nevropatisk smerte (Cancer Related Neuropathic Pain: Challenges and Future Perspectives)

Symposium om kreftrelatert nevropatisk smerte (Cancer Related Neuropathic Pain: Challenges and Future Perspectives)
Program
13.45-14.00
Registrering/kaffe, enkel bevertning
14.00-14.10
Velkommen.  Kort introduksjon
Audun Stubhaug og Per Hansson, OUS
14.10-14.50
Pathophysiology and understanding of mechanisms of neuropathic pain.
Ass. Prof Kirsty Bannister, London 
14.50-15.15
The impact on patients’ lives of cancer-related neuropathic pain
Dany Bell, user representative (Macmillan Cancer Support)
15.15-15.35
Diagnostic system for Cancer-related pain in ICD-11
Prof Audun Stubhaug
15.35-16.00
Neuropathic pain: how to do the clinical examination
Prof Per Hansson, OUS
16.00-16.20 
Pause med lett bevertning
16.20-17.00 
Current guidelines and management of cancer related neuropathic pain.
Dr Paul Farquhar-Smith, London 
17.00-17.30 
Cancer survivors. A holistic view on their needs.
Prof Sam H Ahmedzai, England 
17.30-17.45 
Discussion and concluding remarks
17.45 
Reception with tapas in Medica spiseri
Foreleserne er alle anerkjente eksperter og forskere innen fagområdet. Symposiet foregår på engelsk.  Dette møtet arrangeres av OUS , nasjonal kompetansetjeneste for nevropatisk smerte i samarbeid med Grünenthal, i tråd med gjeldende avtale mellom Helse Sør-Øst og Legemiddelforeningen.

Enkel bevertning før og under seminaret. 
Mottakelse med tapas i Medica spiseri etter seminaret (påmelding). 

Last ned program som PDF

Symposiet er gratis og åpent for alle

Se kart for detaljer om møtested


Fant du det du lette etter?