Systemisk sklerose - kurs for pasienter og deres pårørende 08. og 09. mars 2018

Kurs, 08.03.2018-09.02.2018

Mange pasienter med Systemisk sklerose har behov for å vite mer om sykdom og behandling, og å møte andre i samme situasjon.

Revmatologisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet samarbeider med Lærings- og mestringssenteret og Norsk Revmatikerforbunds Sklerodermigruppe om et kurstilbud til pasienter med systemisk sklerose og deres pårørende.

Et tverrfaglig team bidrar med sin fagkunnskap og en erfaren pasient (bruker) deler sin erfaringskunnskap. Det legges opp til gruppesamtaler med plenumsdiskusjoner for erfaringsutveksling og nettverksbygging.

På programmet (informasjon og nyttige tips):
- Bruker (erfaren pasient) deler sin erfaringskunnskap
- Mestring i hverdagen v/rådgiver/spesialsykepleier
- Informasjon om sykdom og behandling v/revmatolog
- Rettigheter og sosiale ordninger v/sosionom
- Bevegelse, fysisk aktivitet og trening v/fysioterapeut
- Utmattelse/fatigue v/ergoterapeut
- Håndfunksjon og Raynaud v/ergoterapeut
- Kost og ernæring v/klinisk ernæringsfysiolog
- Hudpleie v/hudsykepleier
- Informasjon om brukerorganisasjonen v/pasientforeningen

Dato: 08. og 09. mars 2018
Kl. 0930-1630 første dag og 0900-1530 andre dag (cirkatider)
Sted: Lokaler ved Rikshospitalet

Erfaringsvis ser vi at det er mange som ønsker å komme på dette kurset og det fylles fort opp. Vi arrangerer 2-3 kurs i året og du/dere vil bli tilbudt plass senere om det ikke skulle være nok plasser på dette kurset.

For ytterligere informasjon: ta kontakt med Rådgiver ved lærings- og mestringssenteret; Vera Dahle på tlf.nr: 23070820 eller mail: Lmskkt@ous-hf.no

Når og hvor

Dato
08.03.2018-09.02.2018 
Klokkeslett
09:30-15:30
Sted
Rikshospitalet
  
Fant du det du lette etter?