Systemisk sklerose kurs for pasienter og deres pårørende 19. og 20. oktober 2017

Kurs, 19.10.2017-20.10.2017, Seksjon for revmatologi, Lærings- og mestringssenteret og Pusterommene i Kreftklinikken

Mange pasienter med Systemisk sklerose har behov for å vite mer om sykdom og behandling, og å møte andre i samme situasjon.

Revmatologisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet samarbeider med Lærings- og mestringssenteret og Norsk Revmatikerforbunds Sklerodermigruppe om et kurstilbud til pasienter med systemisk sklerose og deres pårørende.

Et tverrfaglig team bidrar med sin fagkunnskap og en erfaren pasient (bruker) deler sin erfaringskunnskap. Det legges opp til gruppesamtaler med plenumsdiskusjoner for erfaringsutveksling og nettverksbygging.

På programmet (informasjon og nyttige tips):
- Bruker (erfaren pasient) deler sin erfaringskunnskap
- Mestring i hverdagen v/rådgiver/spesialsykepleier
- Informasjon om sykdom og behandling v/revmatolog
- Rettigheter og sosiale ordninger v/sosionom
- Bevegelse, fysisk aktivitet og trening v/fysioterapeut
- Utmattelse/fatigue v/ergoterapeut
- Håndfunksjon og Raynaud v/ergoterapeut
- Kost og ernæring v/klinisk ernæringsfysiolog
- Hudpleie v/hudsykepleier
- Informasjon om brukerorganisasjonen v/pasientforeningen

Dato: 19. og 20. oktober 2017
Kl. 0930-1630 første dag og 0900-1530 andre dag (cirkatider)
Sted: Lokaler ved Rikshospitalet

Erfaringsvis ser vi at det er mange som ønsker å komme på dette kurset og det fylles fort opp. Vi arrangerer 2-3 kurs i året og du/dere vil bli tilbudt plass senere om det ikke skulle være nok plasser på dette kurset.

Påmeldingsfrist: 29. september 2017

Fore ytterligere informasjon eller påmelding: ta kontakt med rådgiver/spesialsykepleier ved Lærings- og mestringssenteret: Vera Dahle på tlf.nr: 23070820 eller mail: Lmskkt@ous-hf.no

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Dersom du ikke har vært pasient ved OUS den siste tiden trenger vi henvisning fra din fastlege til dette kurset.

Når og hvor

Dato
19.10.2017-20.10.2017 
Klokkeslett
09:30-16:30
Sted
Rikshospitalet
  
Arrangør
Revmatologi, Lærings- og mestringssenteret og Pusterommene i Kreftklinikken
 
Fant du det du lette etter?