HELSENORGE

Tarmkreft, lærings- og mestringskurs

Et lærings- og mestringskurs for pasienter med tarmkreft og deres pårørende. Kurset er under utvikling. Avvent påmelding og henvisning til oppdatert informasjon kommer. Dette for at vi skal nå pasienter på rett tid i forløpet.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Kurset krever henvisning fra lege. Henvisning sendes fortrinnsvis elektronisk til OUS, avdeling klinisk service, onkologi, merknad: Læring og Mestring

Om kurset

For pasienter med lungekreft og deres pårørende. Kurset utvikles i samarbeid med og anbefales av avdelingens leger og sykepleiere. Hensikten med kurset er å få økt kunnskap og mestring knyttet til sykdom, behandling og veien videre. Dette kan gi deg større mulighet til å takle utfordringer og forbedre eget liv og helse. Du får mulighet til å utveksle erfaringer med andre i samme eller lignende situasjon.

Praktisk informasjon

Kurset er under utvikling. Praktisk informasjon kommer.

Egenandel

 Pasienten betaler egenandel på opplæringskurs, tilsvarende poliklinisk takst i sykehuset kr. 375,-. Hvis du har frikort, trenger du ikke å betale. Egenandelen er en del av frikortordningen for pasienten. Pårørende betaler ikke egenandel.

Reise og opphold

 Reiseutgifter dekkes etter reglene for lærings- og mestringsopphold etter Lov om Spesialisthelsetjenesten § 5-5 med tilhørende forskrifter. Pasientreiser dekker rimeligste reisemåte med fratrekk av egenandel kr. 318,- tur/retur. Pasientreiser dekker kr. 598,- for overnatting + kr 232,- for kost pr. person pr. døgn (satser 2020).

NB! Ta kontakt med Pasientreiser , tlf. 915 05515 i forkant av kurset.

 

Brosjyre

 Kurset er under utvikling. Brosjyre kommer.

 

Kursmateriell

Legges inn når kurset nærmer seg

 

Fant du det du lette etter?