Teorikurs for sykepleiere i spesialavdelinger - trinn 2

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , 11.03.2019-15.03.2019

 Trinn 2 er et ukeskurs (uke 11) for sykepleiere/spesialsykepleiere som arbeider med akutt kritisk syke voksne pasienter. 

Program for trinn 2, 2019 med forbehold om endringer

Planlagt innhold er følgende temaer:  (med forbehold om endring)
•Overtrykksventilering
•Syre- Base balanse
•Respirasjonssvikt 
•Sepsis
•Hjerneslag
•Normal nyrefunksjon, nyresvikt og behandling av nyresvikt
•Traumekirurgi og alvorlig skadde
•Organdonasjon
•Legemiddelhåndtering
•Inhalasjonsskader og CO-forgiftning
•Akutte forgiftninger og motedop
•Kardiovaskulær fysiologi og evaluering
•Psykiatri i akuttmedisin

Presentasjoner: