Teorikurs for sykepleiere i spesialavdelinger - trinn 2

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , 11.03.2019-15.03.2019

 Trinn 2 er et ukeskurs (uke 11) for sykepleiere/spesialsykepleiere som arbeider med akutt kritisk syke voksne pasienter. 

Program for trinn 2 2019 kommer snart

Planlagt innhold er følgende temaer:  (med forbehold om endring)
•Overtrykksventilering
•Syre- Base balanse
•Respirasjonssvikt 
•Sepsis
•Hjerneslag
•Normal nyrefunksjon, nyresvikt og behandling av nyresvikt
•Traumekirurgi og alvorlig skadde
•Angina, UAP, akutt hjerteinfarkt- diagnostikk og behandling
•Legemiddelhåndtering
•Inhalasjonsskader og CO-forgiftning
•Akutte forgiftninger og motedop
•Kardiovaskulær fysiologi og evaluering
•Psykiatri i akuttmedisin

Sted:
Mandag-onsdag: Oslo universitetssykehus, Store auditoriet, bygg 6, Ullevål, 

Torsdag-fredag: Oslo Universitetssykehus, Auditoriet på kraftsenteret, Bygg 11, Ullevål

Se kart

Pris:
2700 kr for eksterne deltagere,
1700 kr for deltagere fra Oslo universitetssykehus


Påmelding:

Bruk påmeldingsskjema som sendes til  
Bente.Lokken@ous-hf.no

 påmeldingsfrist 1. mars.

Kontaktperson: Fagsykepleierne ved akutt-intensivavdelingene, Ullevål  ved Lisa Högvall   lisa.hogvall@ous-hf.no

Kurset er godkjent av NSF som meritterende til klinisk spesialist.

Spørsmål om kursinnhold kan rettes til Lisa.Hogvall@ous-hf.no

Velkommen på kurs!