Teorikurs for sykepleiere - Trinn 1

Kurs, 20.01.2020-24.01.2020, Hjertemedisinsk avdeling, Thoraxkirurgisk avdeling, Gynekologisk avdeling, Akuttmedisinsk avdeling

Tilbudet er beregnet for sykepleiere uten spesialutdanning ansatt i avdelinger med akutt og kritisk syke pasienter.

Tema: Fokus på den akutt kritisk syke pasienten!

Kursuken koster kr 2500,- for eksterne kursdeltakere og kr 1500,- for kursdeltakere fra OUS.

Planlagt innhold: 

 • Akutt intubering

 • Hjerterytmer

 • Sirkulasjon

 • NIV maskebehandling

 • Cardiologi

 • Fysiologi

 • Patofysiologi

 • Blodgasser

 • Lungefysiologi

 • Nevrologisk observasjon til den nevrokirurgiske pasient

 • Væske- og elektrolyttbalanse

 • Fysioterapi

 • Pårørendeomsorg

 • Smitteveier/smitteregimer

Deltakerne oppfordres til å bruke offentlig kommunikasjon grunnet vanskelige parkeringsforhold ved sykehuset. Det er mulig å parkere i parkeringshuset mot betaling.

Påmelding: Fagutviklingsgruppen v/Linda Grindal uxndgr@ous.hf.no

Se timeplan for arrangement her.

Se presentasjon av forelesningene under:


Når og hvor

Dato
20.01.2020-24.01.2020 
Klokkeslett
08:30-15:30 mandag - fredag
Sted
Ullevål sykehus, Kreftsenteret (bygg 11)
KIS-senteret (med forbehold)
 
Arrangør
Gynekologisk avdeling, Hjertemedisinsk avdeling, Akuttmedisinsk avdeling, Thoraxkirurgisk avdeling
 
Kontaktinformasjon
Fagutviklingsgruppen v/Linda Grindal uxndgr@ous.hf.no 
 
Fant du det du lette etter?