HELSENORGE

The Society for the Study of Behavioural Phenotypes (SSBP) inviterer til konferanse

The Society for the Study of Behavioural Phenotypes (SSBP) er en internasjonal forskningsforening som har til formål å studere og forstå lærings- og atferdsproblemer hos personer med genetiske syndromer.

SSBP ble etablert i 1987 og har følgende målsetninger:

  1. Promotere og bidra til forskning om årsaker, kliniske kjennetegn og behandling av atferdsfenotyper (dvs. de karakteristiske lære- og atferdsmønstrene som er knyttet til spesifikke genetiske syndromer).
  2. Oppmuntre til samarbeid og diskusjon mellom klinikere og forskere når det gjelder å studere atferdsfenotyper.
  3. Heve bevisstheten om og oppfordre til undervisning om atferdsfenotyper i vitenskapelige og kliniske miljøer og i den generelle befolkningen.
  4. Tilstrebe den høyeste etiske standard i forskning og klinisk praksis når det gjelder barn og voksne med lærings- eller atferdsproblemer assosiert med genetiske syndromer.


 

Se SSBPs nettside for mer informasjon om konferansen.

 

 

 

Til NevSoms nettside 


 

Fant du det du lette etter?