HELSENORGE

Tilbud til barn som tisser på seg

 

Barnepolikinikken og Lærings- og mestringssenteret for barn og unge (LMS-barn) ved Barne- og ungdomsklinikken, OUS samarbeider om gruppetilbud til barn (fra ca. 8 til 12- 13 år) som tisser på seg. Jenter og gutter i separate grupper. Målet med tilbudet er at barna mestrer å holde seg tørre, både på natt og dag. Alle som ønsker å benytte seg av tilbudet, må ha henvisning fra lege og alle må ha individuelle timer hos uroterapeut Siri Harket i forkant av gruppetilbudet.

Hva er enurese?

Enurese er ufrivillig eller utilsiktet vannlating i seng eller klær. Mange barn sliter med at de blir våte om natten, om dagen- eller begge deler. Dette kan medføre vanskelige situasjoner i familien gjennom oppveksten og altfor mange- særlig de som blir ufrivillig våte når de er på skolen, på vei hjem fra skolen eller ved lek, blir utsatt for mobbing fra andre barn.

Fant du det du lette etter?