HELSENORGE

Tilrettelegging av kognitiv utredning - workshop

Ved utredning av kognitiv funksjon hos barn og unge med omfattende og sammensatte vansker kan det være behov for tilrettelegging av utredningssituasjonen. Denne workshopen vil omhandle hvordan dette kan gjøres i praksis.

Tema for workshopen er hvordan kartleggingssituasjoner i praksis kan tilpasses og legges til rette ved utredning av kognitiv funksjon hos barn og unge med omfattende og sammensatte vansker. Det kan dreie seg om barn og unge med store bevegelsesvansker, kognitive vansker og/eller sansetap. 

Det blir lagt opp til demonstrasjon av materiell, praktisk utprøving og drøfting av kasuistikk.

Workshopen vil bygge på webinarrekken som RHABU arrangerte våren 2021 om utredning av kognitiv funksjon hos barn og unge med omfattende og sammensatte funksjonsnedsettelser, og retter seg først og fremst mot fagpersoner som deltok på denne. Dersom det er plass åpnes det for andre deltakere. Det forutsettes at deltakere har klinisk erfaring med utredning av kognitiv funksjon i den aktuelle gruppen barn og unge, og har god kjennskap til de aktuelle testene som anvendes ved utredninger. Deltakerne bør også sette seg inn i  Regional retningslinje for diagnostisk utredning av barn og unge ved spørsmål om utviklingshemming, og særlig kapittel 14 Barn og unge med omfattende og sammensatte vansker. 

Kristine Stadskleiv, nevro-og habiliteringspsykolog og førsteamanuensis ved Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Oslo og Lynn Skei, nevropsykologog PhD-stipendiat ved Signokompetansesenter vil stå for det faglige innholdet på workshopen. De har begge lang klinisk erfaring med utredning av kognitiv funksjon hos barn og unge i den aktuelle målgruppen, og var også forelesere på nevnte webinarrekke.

Fant du det du lette etter?