HELSENORGE

Tilskuddsmottakersamlingen 10. november 2022

 

Photo

Mål

Dialog om tilskuddsordningen, prosjektarbeid, samt presentasjon av erfaringer fra noen prosjekter. 

Målgruppe

Prosjektledere, ledere og andre aktuelle aktører. Kommuner som ønsker å søke midler i 2023 er også velkommen til å delta.

Konferansen arrangeres i samarbeid med Statsforvalteren i Oslo og Viken og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.Fant du det du lette etter?