HELSENORGE

Tourettes syndrom i skolen- webinarer for ansatte.

Norsk Tourette Forening arrangerer webinarer for ansatte i barnehage, skole og PPT.

Elever med Tourettes syndrom (TS) er en liten gruppe elever. Det innebærer at den enkelte lærer sjelden har elever med TS, og det kan gå lang tid mellom hver elev. I tillegg har alle med TS ulike, individuelle utfordringer, selv om den bakenforliggende årsaken er den samme. Dette er bakgrunnen for at NTF nå tilbyr gratis webinarer for ansatte i skolen, slik at de som har elever med TS akkurat nå kan få informasjon om TS akkurat nå!

20. september 2023

terje.jpg

Tema: Tourettes syndrom og tilleggsvansker
Klokkeslett: 14.30 til 16.00.
(Foredrag i 2 x 30 minutter med innlagt pause, og 20 minutter til spørsmål fra 15.40- 16.00.)
Foredragsholder: Terje Holsen
Terje Holsen er tidligere styreleder i Norsk Tourette Forening og leder av Statpeds nasjonale brukerråd. Han er også varamedlem i Statpeds faglige brukerråd for sammensatte lærevansker. Som tillitsvalgt i NTF har Holsen i mange år arbeidet med interessepolitikk overfor barnehage- og skolesektoren. Holsen er førsteamanuensis og underviser til daglig studenter ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, der han også er engasjert i flere prosjekter innen utvikling av universitetsdidaktikk.

25. oktober 2023

kristine-damsgaard.jpegmaren-johanne.jpg

Tema: Tourettes syndrom og utfordringer ved læring.
Klokkeslett: 14.30 til 16.00.
(Foredrag i 2 x 30 minutter med innlagt pause, og 20 minutter til spørsmål fra 15.40- 16.00.)
Foredragsholdere: Maren-Johanne Nordby og Kristine Damsgaard Kristine Damsgaard og Maren-Johanne Nordby er seniorrådgivere i Statped, avdeling sammensatte lærevansker. De har begge jobbet i flere år med veiledning, rådgivning og kurs til PP-tjenester, skoler og kommuner knyttet til barn og unge med nevrodiagnoser og ufrivillig skolefravær. Kristine er tidligere barnehagelærer, har embetseksamen i spesial-pedagogikk, og har mange års erfaring fra ulike PP-tjenester. Maren-Johanne har master i spesialpedagogikk, psykososiale vansker. Før hun startet i Statped har hun erfaringer fra skole og som rådgiver i PPT

22. november 2023

elisabeth-overland.jpg

Tema: FOR FORESATTE - Tourettes syndrom og eksekutive funksjoner. 
Klokkeslett: 18.30 til 20.00. (Foredrag i 2 x 30 minutter med innlagt pause, og 20 minutter til spørsmål fra 19.40- 20.00.)
Foredragsholder: Elisabeth Øverland
Elisabeth Øverland er spesialist i klinisk pedagogikk. Hun er PhD-stipendiat  ved Sykehuset Innlandet i prosjektet Lillehammer Neurodevelopmental Follow-up Study (LINEUP). Hun jobber også ved RBUP øst og sør, og ved BUP Follo. Hun har tidligere jobbet i skole, PPT og Statped. Hun har mye erfaring med utredning, oppfølging og behandling av barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser.

Dato: 17. januar 2024

1516970696589.jpeg

Dato: 17. januar 2024
Tema: Utfordrende atferd ved Tourettes syndrom
Klokkeslett: 14.30 til 16.00. (Foredrag i 2 x 30 minutter med innlagt pause, og 20 minutter til spørsmål fra 15.40- 16.00.)
Foredragsholder: Kristian Øen 

Dato: 13. mars 2024

kristine-damsgaard.jpegmaren-johanne.jpg

Tema: Relasjonsbygging og samtaleverktøy i møte med elever med Tourettes syndrom
Klokkeslett: 14.30 til 16.00.
(Foredrag i 2 x 30 minutter med innlagt pause, og 20 minutter til spørsmål fra 15.40- 16.00.)
Foredragsholdere: Maren-Johanne Nordby og Kristine Damsgaard Kristine Damsgaard og Maren-Johanne Nordby er seniorrådgivere i Statped, avdeling sammensatte lærevansker. De har begge jobbet i flere år med veiledning, rådgivning og kurs til PP-tjenester, skoler og kommuner knyttet til barn og unge med nevrodiagnoser og ufrivillig skolefravær. Kristine er tidligere barnehagelærer, har embetseksamen i spesialpedagogikk, og har mange års erfaring fra ulike PP-tjenester. Maren-Johanne har master i spesialpedagogikk, psykososiale vansker. Før hun startet i Statped har hun erfaringer fra skole og som rådgiver i PPT. Kristian Øen er utdannet lærer med master i Pedagogikk. Han har i flere år jobbet som lærer og spesialpedagog i både barneskole og ungdomsskole. Han har også jobbet i Statped, som seniorrådgiver på avdeling som sammensatte lærevansker og ervervet hjerneskade. Øen er høyskolelektor ved NLA høgskolen. 

17. april 2023

atlelarsen.jpgyngve-crop.jpg
Tema: Tourettes syndrom og tilrettelegging i skole.
Klokkeslett: 14.30 til 16.00. (Foredrag i 2 x 30 minutter med innlagt pause, og 20 minutter til spørsmål fra 15.40-16.00.)
Foredragsholdere: Atle Larsen og Yngve Søderholm-Nodland
Atle Larsen er jurist med tidligere lang arbeidserfaring fra forsikringsbransjen. Fra 1996 ansatt som pasientombud i Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL), rådgiver ved Rettighetssenteret, nemndsmedlem i Pasientskadenemnda og Helsepersonellnemnda, medlem av Brukerrådet i Helsedirektoratet. Larsen har for øvrig vært medlem i Syseutvalget som utredet styrking av det rettslige vernet mot diskriminering av funksjonshemmede og har tidligere sittet to år i Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Yngve Søderholm-Nodland er rådgiver og prosjektmedarbeider i Norsk Tourette Forening, og utdannet samfunnsviter og pedagog. Han har tidligere vært lektor i videregående skole, tillitsvalgt i Utdanningsforbundet, leder i grunnskole, og rådgiver i fag- og yrkesopplæring. Annen erfaring som ansatt i bank, forsikring, og leder i NAV. 


Påmelding på vår hjemmeside: www.touretteforeningen.no 


Fant du det du lette etter?