Trinn 1 teorikurs for sykepleiere på spesialavdeling

Fagseminar , 23.01.2017-27.01.2017 , Hjertemedisinsk avdeling, Thoraxkirurgisk avdeling, Gynekologisk avdeling, Medisinsk observasjonspost

Trinn 1 er et teorikurs for sykepleiere som jobber på spesialavdelinger og/eller akuttmottak. Det blir forelest i ulike emner og foreleserne er først og fremst knyttet til Oslo universitetssykehus.

Informasjon om Trinn 1:

Trinn 1 er et teorikurs for sykepleiere som jobber på spesialavdelinger og/eller akuttmottak. Foreleserne er først og fremst knyttet til Oslo Universitetssykehus og har lang erfaring innen akutt behandling. Emnene som dekkes denne uken er sirkulasjon/hemodynamikk, blodgasser, lungefysiologi, legemiddelhåndtering/farmakologi, maskebehandling, væske- og elektrolyttbalanse, nevrologiske observasjoner, smittevern, hjerterytmer, kardiologi/fysiologi/patofysiologi, akutt intubering, anestesimidler og emnet pårørende.

Kurset søkes godkjent av NSF som meritterende til klinisk spesialist.

Deltakeravgift:

Interne deltakere (ikke arrangøravdelinger): kr 1.500,-

Eksterne deltakere: kr 2.500,-

Avgiften inkluderer kaffe og te.

Sted:

Kurset holdes i Auditoriet på øyeavdelingen, bygg 36 (se lenke til bygget under) på OUS Ullevål Sykehus, Kirkeveien 166, Oslo.

Parkering/transport:

Parkering er avgiftsbelagt, og det er vanskelige parkeringsforhold. Parkeringshuset ligger til høyre rett innenfor hovedporten fra Kirkeveien. Vi anbefaler å benytte kollektivtransport. Se http://ruter.no//

Fra Oslo sentrum går trikk nr. 17 og18 forbi Ullevål sykehus, med avstigning i Sognsveien. Aktuelle busser er bl.a buss nr: 20, 22, 25, 28 og 363.

Kaffe/te:

Det vil være kaffe og te ved kursstart hver morgen.

Lunsj:

Det er mulig å kjøpe lunsj i nærliggende kantiner, da lunsj ikke er inkludert i kursavgiften:

  • Kantine (bygg 37) nabobygget til øyeavdelingen
  • Kantine (bygg 2) på Søsterhjemmet 1. etg.
  • Kantine (bygg 4) ved hovedinngangen til sykehuset
  • Kafe Espresso House ved siden av bygg 11, Kreftsenteret
  • Kiwibutikken mellom bygg 2, Søsterhjemmet og bygg 11, Kreftsenteret

Hand-outs

Det vil ikke bli kopiert opp hand-outs til deltakerne.

Forelesningene vil bli lagt på denne nettsiden fortløpende:

Vi gjør oppmerksom på at e-læringskurset "Hjerterytmer" anbefales gjennomført før forelesningen til Anne Siri Rokvam. E-læringskurset finnes i læringsportalen.

Når og hvor

Dato
23.01.2017-27.01.2017 
Klokkeslett
08:30-15:00
Sted
Ullevål sykehus, Øyeavdelingen (bygg 36)
Inn hovedport, følg veien til venstre mot Kiwi, videre oppover gateløpet til bygg 36 på venstre side. Hovedinngang bygg 36 er på baksiden av bygget. Følg skilting.
 
Arrangør
Gynekologisk avdeling, Hjertemedisinsk avdeling, Thoraxkirurgisk avdeling, Medisinsk observasjonspost
 
Kontakt
Spørsmål om kursinnhold kan rettes til Siw P. Trudvang uxsied@ous-hf.no eller Edle M. Eustenaa uxedau@ous-hf.no

Påmelding sendes til: Per Sverre Persett uxpese@ous-hf.no
 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.