Trinn 2 - teorikurs for sykepleiere/spesialsykepleiere

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 13.03.2017-17.03.2017

 
Kurset er et teorikurs for viderekomne sykepleiere/spesialsykepleiere som jobber med akutt/kritisk syke voksne pasienter på spesialavdelinger og i akuttmottak. Noen få forelesninger vil være samme som på Trinn 1 kurset som arrangeres uke 4 hvert år.

Pris: 1500,- for interne deltakere ( ikke arrangøravdelinger)    
          2500,- for eksterne deltakere            

Påmelding: se eget skjema             

Påmeldingsskjema Trinn 2 2017.doc

Invitasjon Trinn2 2017.pdf

Informasjon kart Trinn2.pdf  

Program_trinn 2 2017.pdf

         Sykepleiekurs Trinn 2.jpg

Når og hvor

Dato
13.03.2017-17.03.2017 
Klokkeslett
 
Sted
Ullevål sykehus
Store auditorium, bygg 6
 
Kontakt
Spørsmål om generell info og program: lisa.hogvall@ous-hf.no
Spørsmål om påmelding: bente.lokken@ous-hf.no